Home

Podstránky

Subpage Zápisnica zo zasadnutia OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 09.11.2017
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 17.10.2017
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 16.11.2016
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 16.06.2016
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 19.5.2016
Subpage Zápisnica zo zasadnutia OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 14.1.2016
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 5.11.2015
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 24.9.2015
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 12.3. 2015
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach z 15. 1. 2015
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 6.11.2014
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 18.9. 2014
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov z 14.6.2014
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 7. 5. 2014
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov z 13.3.2014
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov z 5.12.2013
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov z 24.10.2013
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov z 19.9.2013
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov z 30.5.2013
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov z 25.4.2013
Subpage Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov z 21.3.2013
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 28. 2. 2013
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 24. 1. 2013
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 25.10.2012
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 20.9.2012
Subpage 2011 Správa o hospodárení
Subpage Časový plán zasadnutí v šk. roku 2009/20010
Subpage Realizácia zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami pri CV OZ pre školský rok 2009/2010
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 26.11.2009
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 22.10.2009
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 23.04.2009
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 13.03.2009
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 12.02.2009
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 15.01.2009
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 20.11.2008
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 23.10.2008
Subpage Realizácia zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami pri CV ZR pre školský rok 2008/2009
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 25.09.2008
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 17.04.2008
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 13.3.2008
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 21.2.2008
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 10.1.2008
Subpage Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 13.12.2007
Subpage Časový plán zasadnutí

Združenie rodičov

-Stanovy OZ
-IČO

Výbor má približne 20 členov, ktorí sa schádzali raz za mesiac. Volí sa predseda a hospodárka.

Získané finančné prostriedky sa využívajú na financovanie stužkových slávnosti, krúžkovú činnosť, na výdavky a cestovné žiakom, ktorí reprezentovali školu, vybavenie školy, knižné odmeny pre úspešných žiakov a maturantov.

Vedenie školy srdečne ďakuje za výbornú spoluprácu a podporu školy.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk