Home

Podstránky

Subpage www.w3schools.com
Subpage www.pspad.com
Subpage www.irfanview.com
Subpage CSS Zen Garden: The Beauty of CSS Design - www.csszengarden.com/

Tvorba web stránok

Návrh a tvorba web stránok - základné informácie
Ciele:
Hlavný cieľ vzdelávacieho programu je prehĺbiť, rozvíjať a rozšíriť odborné a pedagogické vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií, posilňovať profesijné kompetencie

Špecifické ciele sú:
• poznať základné pojmy a princípy tvorby, úpravy a publikácie webových stránok
• poznať princíp práce so softvérom na tvorbu web stránok; prakticky zvládnuť vytvorenie, úpravu a optimalizáciu webových stránok
• vedieť začleniť tvorbu web stránok do vyučovacieho procesu; prezentovať vytvorenú web stránku, zhodnotiť jej motivačnú a aktivizujúcu úlohu vo vyučovaní.

Ukážka prác žiakov

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk