Home

Študentské slovo

Stránky Študentského slova na Facebook-u
Starsie stránky Študentského slova

Školský časopis Študentské slovo vychádza na našej škole už od roku 1976.


Tieto zmeny nášmu časopisu určite veľmi prospeli, pretože pribudli nové zaujímavé rubriky, počet strán sa zvýšil na 80-96 a časopis zmenil aj celkový vzhľad.

Ďakujeme rodičovskému združeniu za finančnú podporu pri vydávaní časopisu.

Kvalita nášho časopisu je každoročne ocenená na celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk