Home

Šrobárkári zožali veľký úspech a prvé miesto

V poslednej dobe sa na Slovensku rozmnožili súťaže, ktoré podporujú mladých ľudí a ich kreatívnu stránku. Väčšina súťaží školských časopisov je síce zatienená tradíciou a prestížou Štúrovho pera, to však neznamená, že sa znižuje ich význam. Jednou z takých menších je súťaž pre žiakov materských, základných a stredných škôl Proslavis, ktorú organizuje Dom Matice slovenskej v Žiline, Mestský úrad, VÚC a Krajský školský úrad v Žiline. Súťaž Proslavis je dokonca špecifická svojou medzinárodnou účasťou - zúčastňujú sa totiž aj zahraničné školy, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. Jej ôsmy ročník sa však niesol v znamení veľkého úspechu košických zástupcov.

Časopis Gymnázia Šrobárova Študentské slovo sa súťaže zúčastnil po prvýkrát a ihneď získal prvé miesto. "Veľmi ma potešilo, že sa nášmu časopisu opäť dostalo veľkého uznania. Predseda hodnotiacej komisie Mgr. Štefan Haviar sa dokonca vyjadril, že Študentské slovo je na takej profesionálnej úrovni, že by bolo možné ho normálne predávať v stánkoch a mohol by súperiť s ostatnými zabehanými periodikami," prezradila nám Mgr. Lucia Partilová, profesorka zodpovedná za chod časopisu. "Dúfam, že sa na tejto vysokej úrovni udržíme, aj napriek tomu, že šéfredaktorka Katka Džunková tento rok maturuje."

Konkurenčné časopisy Šrobárkári síce nevideli, no Miroslava Ambózyová, študentka štvrtého ročníka, ktorá sa vyhodnotenia zúčastnila, tvrdí, že súťaž na ňu vcelku zapôsobila. "Celé to bolo také milé, najmä maličké prváčence, ktoré sa práve naučili písať a už majú vlastný, aj keď prevažne kreslený, časopis."

Do Košíc si prvé miesto priniesla aj jedna základná škola - a to konkrétne ZŠ Krosnianska 4 za triedny časopis 3.A Extráčik.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk