Home

Škola

Gymnázium patrí medzi najstaršie školy v Košiciach s bohatou tradíciou a aktivitami.

Naša škola je jediné skúšobné centrum pre certifikáty DSD I a DSD II z nemeckého jazyka na východnom Slovensku

Spolupracujeme s Košice IT Valley, NESS KDC, s.r.o., TUKE, UPJŠ, T-Systems Slovakia, s.r.o., Global Logic

Štúdium na škole:

Trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka
-umožňuje získať vysokú úroveň jazykových zručností v anglickom jazyku
-moderná forma vyučovania
-exkurzie do Veľkej Británie
-konverzačné hodiny s americkým lektorom
-1. krok k úspešnému štúdiu v anglicky hovoriacich krajinách

Trieda s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka
-bezplatné získanie certifikátov DSD I a DSD II
-nemecký lektor
-materiálna podpora nemeckej strany
-dobrovoľníci z Nemecka - KULTURWEIT
-1. krok k úspešnému štúdiu v nemecky hovoriacich krajinách

Trieda s rozšíreným vyučovaním informatiky
-zvýšená dotácia hodín informatiky a matematiky
-programovanie robotov
-CISCO
-databázové systémy
-objektové programovanie
-ekonomika
-modelovanie 3D objektov a 3D tlač

Predmetové komisie na škole

PK Informatika: PK Informatika
PK Nemecký jazyk: PK Nemecký jazyk

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk