Home

Správa a administrácia IKT na Šrobárke

Šrobárka je pripojená na Internet od roku 1996 optickým káblom s rýchlosťou 1Gb/s do siete SANET.


Správcom siete a servrov je Ing. J. Vrabel a Mgr. S. Kupka - bývalý študent Šrobárky.


Spravujeme
-program na agendu školy ASC Agenda
-prístupový systém
-systém na predlžovanie ISIC kariet

Učebňa 34 - 15 PC
Učebňa 29 - 15 PC
Učebňa 21 - 15 PC
Učebňa 71 - 20 PC
Učebňa F2 - 10 PC
Učebňa na telekonferencie

WIFI pripojenie
Na škole je 10 hot spotov s WIFI pripojením

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk