Home

Podstránky

Subpage www.lego.com/en-us/mindstorms/downloads
Subpage www.lego.com/en-us/mindstorms/learn-to-program
Subpage Tutorial.pdf
Subpage www.philohome.com
Subpage bricxcc.sourceforge.net
Subpage nvs.asd.edu.qa/course
Subpage ruby4kids.com/nxc/Downhome/my-first-program
Subpage Arduino project hub
Subpage Scratchx

Robotika vo vyučovaní informatky

Moj prvy program v NXC

task main() {
TextOut(0, 0, "HelloWorld!");
NumOut(0, 16, 5+3);
Wait(2000);
}Program v ktorom sa robot pohne ak stlačíme dotykový senzor.

Dotykový senzor
task main() {
SetSensorTouch(IN_1);
while(true){
if(Sensor(IN_1) == 1) {
OnFwd(OUT_AC, 50);
}
else {
Off(OUT_AC);
}
}
}
Program v ktorom sa robot pohne ak pred ním nie je žiadna prekážka vo vzialenosti menej ako 40cm.

Ultrazvukový senzor
task main()
{
SetSensorUltrasonic(IN_4);
while(true){
Wait(500);
ClearScreen();
NumOut(0, 0, SensorUS(IN_4));
if(SensorUS(IN_4) > 30){
OnFwd(OUT_AC, 50);
}
else {
Off(OUT_AC);
}
}
}

Program v ktorom sa pohne ak intenzita svetla je viac ako 80.
Svetelný senzor
task main(){
SetSensorLight(IN_3);
while(true){
Wait(500);
ClearScreen();
NumOut(0, 0, Sensor(IN_3));
if(Sensor(IN_3) > 80){
OnFwd(OUT_AC, 100);
}
else {
Off(OUT_AC);
}
}
}


Zvuky
task main()
{
PlayTone(440, 200); //play tone for n miliseconds
Wait(200);

}

Program na zistenie priemernej intenzity svetla v miestnosti.
int min, max;
task main(){
SetSensorLight(IN_2);
min = Sensor (IN_2);
max = Sensor (IN_2);
repeat(10){
NumOut(0, 20, Sensor (IN_2));
if (Sensor(IN_2)< min){
min = Sensor(IN_2);
}
if (Sensor (IN_2)> max){
max = Sensor (IN_2);
}
PlayTone (800, 200);
NumOut(0, 0, min);
NumOut(0, 10, max);
Wait(1000);
ClearScreen ();
}
}

Ukážka prác žiakov

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk