Home

Podstránky

Subpage CISCO akadémia
Subpage Letný IT tábor
Subpage 3D technológie vo výuke na našej škole
Subpage Maturita z informatiky
Subpage Programovanie a algoritmy
Subpage Robotika vo vyučovaní informatky
Subpage Správa a administrácia IKT na Šrobárke
Subpage Súťaže
Subpage Tvorba web stránok
Subpage Výstavy a prezentácia školy
Subpage Výuka MS Office kancelarsky balík
Subpage ŠVP Informatika ISCED3a
Subpage Video

PK Informatika

Naša PKI sa neustále snaží o modernú výuku žiakov. Z rôznych zdrojov (krúžková činnosť, Projekt Sapere Aude, Združenie rodičov, Priatelia Šrobárky, IT VALLEY, T-Systems), sme získali nové výukové pomôcky, které sú využívané v našej škole ako 3D tlačiareň, 3D skener, robotické systémy LEGO MINDSTORMS, CISCO Akadémia - sieťové technológie, ktorými sa môže pochváliť máloktoré gymnázium.

3D tlačiareň je zariadenie, ktoré dokáže vyrobiť modely s veľkou presnosťou. K výrobe sa používajú termoplasty, ktoré sa po zahriatí na danú teplotu, sú cez trysku vytlačované na stavebnú podložku vo veľmi tenkých vrstvách. Postupne tak dôjde k vytvoreniu celého modelu.

3D skener poskytuje rýchle a spoľahlivé skenovanie. Objekt je snímaný z niekoľkých uhlov pomocou optického zariadenia. Princíp je taký, že objekt sa vyfotí a dáta sa odošlú do počítača. Po získaní snímok zo všetkých uhlov sa dáta spracujú a pomocou metódy aproximácie sa vytvorí digitalizovaný model má garantovanú presnosť až 0,1 mm.

Stavebnica LEGO MINDSTORMS Education je novou generáciou robotických systémov LEGO, určených k podpore vzdelávania. Žiakov uvádza do sveta vedy a techniky, napomáha im v štúdiu zákonitostí prírodných vied vrátane matematiky a to formou zábavných činností. Kombináciou konštrukčného potenciálu LEGO systému a technológie LEGO MINDSTORMS Education umožňuje žiakom navrhovať, modelovať a testovať robotov. Ich koordinovaná kolektívna práca pri riešení úloh s otvoreným koncom, podnecuje tvorivosť a schopnosť orientovať sa v problémoch.

Pravidelne sa zúčastňujeme súťaží ako First Lego League, Robotický battle na Alejovej a iBobor.

Členovia PKI:
Ing. Jozef Vrabel od 1993
Ing. Oto Pejko od 1994
Ing. Ján Poradský, CSc. od 1997
Mgr. Marek Coronič od 2009

http://www.kosiceitvalley.sk/clenovia-a-clenstvo/clenovia/

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk