Home

Ochrana osobných údajov - súvisiaca dokumentácia

1. Identifikačné a kontaktné údaje

2. Kontaktné údaje úradu

3. Právo podať návrh na začatie konania

4. Právo vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom

Informačná povinnosť čl.13

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk