Home

Podstránky

Subpage Historický prehľad a vývoj maturitných skúšok v rokoch 1918 - 1999
Subpage Otestujte sa
Subpage Maturita

Maturita

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


* Podrobné informácie k maturitným skúškam dostávajú žiaci maturitných tried na septembrových triednických hodinách

* Na maturitnú skúšku sa žiak písomne prihlási do 30. septembra v príslušnom školskom roku a vyplnené tlačivo odovzdá triednemu učiteľovi.
* V prihláške uvedie zvolené predmety, prípadne zvolené dobrovoľné predmety a zároveň zvolí špeciálne potreby podľa prílohy V. príslušnej vyhlášky, ak má priznané zdravotné postihnutia.
* Zmenu zvolených predmetov alebo zmenu úrovne a špeciálnych potrieb môže žiak písomne nahlásiť triednemu učiteľovi do 15. októbra v príslušnom školskom roku.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk