Home

Kontakt

Gymnázium
Šrobárova 1
042 23 Košice

Základné údaje o škole
Právna forma: ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
IČ0 : 00160989

166/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Šrobárova 1, 04223 Košice-Staré Mesto Košický kraj


SVS
Kód školy do 2008/2009: 583108
Kód školy od 2008/2009: 681008
Kod školy od UIPS: 000160989
Druh školy: Gymnázium 321
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
7000190547/8180
Pripojenie na Internet: SANET Slovensko

V prípade záujmu darovať našej škole finančný dar, resp. nejake materiálno technické vybavenie, alebo ak by ste mali záujem grantovať nejaký projekt

Účet na poukázanie prostriedkov:7000190598/8180 je to darovací účet, Štátna pokladnica


Tel: +421.55.6221951
Fax: +421.55.6225876
Email: srobarka@srobarka.sk
Web stránka: http://www.srobarka.sk

Emailové adresy učiteľov

Každá emailová adresa učiteľa je tvorená podľa priezviska: priezvisko@srobarka.sk.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk