Home

Podstránky

Subpage Výročná správa Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky za rok 2010
Subpage Výročná správa Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky za rok 2011
Subpage Výročná správa Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky za rok 2012
Subpage Výročná správa Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky za rok 2013
Subpage Výročná správa Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky za rok 2014
Subpage Výročná správa Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky za rok 2015
Subpage Výročná správa Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky za rok 2016

OZ Priatelia Šrobárky

Občianske združenie PRIATELIA ŠROBÁRKY
Gymnázium, Šrobárova 1, 040 01 Košice
IČO 31956165

Čo chceme:

- pomocou získaných prostriedkov (dary, služby, projekty...) zlepšovať podmienky a rozširovať možnosti pre vzdelávanie, výchovu a aktivity študentov Gymnázia na Šrobárovej ul. v Košiciach.

Formulár darovacej zmluvy
(formulár darov. zmluvy)

poukázaním 2% dane v prospech OZPŠ
( Formulár pre 2% dane)

poskytnutím finančných alebo materiálnych darov alebo služieb s účelovým viazaním, alebo bez viazania (napr. IKT, ako počítače, notebooky, tlačiarne, dataprojektory, a to aj po predchádzajúcom používaní vo firmách, ďalej tiež software, spotrebný kancelársky materiál a pod.)
Vašou dobrou radou, nápadom, ochotou, záujmom, kontaktmi...

Kto sme:

Ako môžete pomôcť Šrobárke prostredníctvom OZPŠ:

Správna rada:

Vopred ďakujeme za priazeň, podporu a spoluprácu.

Kontakt:

Občianske združenie PRIATELIA ŠROBÁRKY, IČO 31956165

Gymnázium, Šrobárova 1, 04001 Košice

Tel. 055 6221951
Mail sekretariat@srobarka.sk
Bežný účet: 0409985001/5600
Účet pre 2% z dane: 0409989002/5600

Click on the thumbnail to view
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk