Home

Výstavy a prezentácia školy

Šrobárka na PRO EDUCO

< Foto > < www.proeduco.sk >

PRO EDUCO je podujatie vytvorené na formáte troch veľtržných dní, zamerané na VZDELÁVANIE, KARIÉRU a INOVÁCIE. Forma prezentácie vystavovateľov spočíva v exhibícii prostredníctvom štandardných alebo atypických veľtržných kójí a stánkov s príslušnou infraštruktúrou. Súčasťou veľtrhu je i bohatý sprievodný program, realizovaný najmä formou workshopov, seminárov a konferencií.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk