Home

Podstránky

Subpage Beseda s Izraelským ambasádorom pánom Zeev Bokerom, 18. decembra 2008 [3 fotografie zobrazené 2065krát]
Subpage Koncert vo veži a kapustnica, 18. 12. 2008 [7 fotografií zobrazených 5434krát]
Subpage Rekonštrukcia skoly - nová dlažba [8 fotografií zobrazených 3552krát]
Subpage Environmentalny Mikulas na Šrobárke 18.12.2009 [8 fotografií zobrazených 7084krát]
Subpage Mikuláš pre deti zamestnancov [5 fotografií zobrazených 2496krát]
Subpage Otvorená hodina z biológie [17 fotografií zobrazených 13750krát]
Subpage Celoslovenský debatný klub [7 fotografií zobrazených 6339krát]
Subpage Beseda s novinárom Róbertom Haklom [3 fotografie zobrazené 2163krát]
Subpage Hodina vedy [21 fotografií zobrazených 12748krát]
Subpage Imatrikulačný ples [12 fotografií zobrazených 44512krát]
Subpage Gymnastika [1 fotografia zobrazená 1385krát]
Subpage KOČaP – Kysak – 4.9.-6.9.2008 [37 fotografií zobrazených 40175krát]
Subpage Tour de Tatry [9 fotografií zobrazených 2870krát]
Subpage KOČaP Drienica 2008 [12 fotografií zobrazených 9665krát]
Subpage Aliante 2008 [3 fotografie zobrazené 2810krát]
Subpage Koniec školského roka [25 fotografií zobrazených 37578krát]
Subpage Motýlia show [16 fotografií zobrazených 6154krát]
Subpage Tisíce nadšencov zatancovali štvorylku [12 fotografií zobrazených 15619krát]
Subpage Ekologické cvicenie [5 fotografií zobrazených 3515krát]
Subpage Basket učitelia žiaci [2 fotografie zobrazené 2761krát]
Subpage Rozlúčka so štvrtákmi [10 fotografií zobrazených 16843krát]
Subpage 35. Kalamajky [175 fotografií zobrazených 154424krát]
Subpage KalaSrdiecka [6 fotografií zobrazených 2482krát]
Subpage Jaro Dolný zo 4.C u prezidenta SR [5 fotografií zobrazených 6068krát]
Subpage Youth in @action Rauris [76 fotografií zobrazených 31112krát]
Subpage Londýn 2008 [55 fotografií zobrazených 35301krát]
Subpage Presentation of Huddersfield University [1 fotografia zobrazená 540krát]
Subpage Veľká medaila sv. Gorazda [3 fotografie zobrazené 861krát]
Subpage Šrobárka v Cerne [38 fotografií zobrazených 20595krát]
Subpage Prednáška o európskej humanitárnej pomoci. [3 fotografie zobrazené 2076krát]
Subpage Valentínska pošta na Šrobárke [1 fotografia zobrazená 1286krát]
Subpage Konferencia - "Protihabsburske stavovske povstanie [7 fotografií zobrazených 7399krát]

Rok 2008

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk