Home

Podstránky

Subpage Beseda s Izraelským ambasádorom pánom Zeev Bokerom, 18. decembra 2008 [3 fotografie zobrazené 2041krát]
Subpage Koncert vo veži a kapustnica, 18. 12. 2008 [7 fotografií zobrazených 5378krát]
Subpage Rekonštrukcia skoly - nová dlažba [8 fotografií zobrazených 3527krát]
Subpage Environmentalny Mikulas na Šrobárke 18.12.2009 [8 fotografií zobrazených 7029krát]
Subpage Mikuláš pre deti zamestnancov [5 fotografií zobrazených 2461krát]
Subpage Otvorená hodina z biológie [17 fotografií zobrazených 13517krát]
Subpage Celoslovenský debatný klub [7 fotografií zobrazených 6288krát]
Subpage Beseda s novinárom Róbertom Haklom [3 fotografie zobrazené 2132krát]
Subpage Hodina vedy [21 fotografií zobrazených 12554krát]
Subpage Imatrikulačný ples [12 fotografií zobrazených 44180krát]
Subpage Gymnastika [1 fotografia zobrazená 1371krát]
Subpage KOČaP – Kysak – 4.9.-6.9.2008 [37 fotografií zobrazených 39736krát]
Subpage Tour de Tatry [9 fotografií zobrazených 2800krát]
Subpage KOČaP Drienica 2008 [12 fotografií zobrazených 9540krát]
Subpage Aliante 2008 [3 fotografie zobrazené 2790krát]
Subpage Koniec školského roka [25 fotografií zobrazených 37143krát]
Subpage Motýlia show [16 fotografií zobrazených 6066krát]
Subpage Tisíce nadšencov zatancovali štvorylku [12 fotografií zobrazených 15499krát]
Subpage Ekologické cvicenie [5 fotografií zobrazených 3479krát]
Subpage Basket učitelia žiaci [2 fotografie zobrazené 2721krát]
Subpage Rozlúčka so štvrtákmi [10 fotografií zobrazených 16566krát]
Subpage 35. Kalamajky [175 fotografií zobrazených 152672krát]
Subpage KalaSrdiecka [6 fotografií zobrazených 2459krát]
Subpage Jaro Dolný zo 4.C u prezidenta SR [5 fotografií zobrazených 5964krát]
Subpage Youth in @action Rauris [76 fotografií zobrazených 30417krát]
Subpage Londýn 2008 [55 fotografií zobrazených 34836krát]
Subpage Presentation of Huddersfield University [1 fotografia zobrazená 536krát]
Subpage Veľká medaila sv. Gorazda [3 fotografie zobrazené 842krát]
Subpage Šrobárka v Cerne [38 fotografií zobrazených 20324krát]
Subpage Prednáška o európskej humanitárnej pomoci. [3 fotografie zobrazené 2036krát]
Subpage Valentínska pošta na Šrobárke [1 fotografia zobrazená 1278krát]
Subpage Konferencia - "Protihabsburske stavovske povstanie [7 fotografií zobrazených 7297krát]

Rok 2008

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk