Home

Gymnazisti zabavili pacientov detskej psychiatrie, www.fnlp.sk, 19.12.2006

Veselo bolo v utorok 19. decembra na oddelení detskej psychiatrie II. Psychiatrickej kliniky FN L. Pasteura, kam zavítali študenti II. F. triedy Gymnázia na Šrobárovej ulici. Gymnazisti pacientom zaspievali vianočné pesničky a pripravené pre ne mali aj zaujímavé súťaže, pri ktorých sa deti dobre zabavili. Malí pacienti napríklad triafali ceruzkou uviazanou na silone do fľaše, hádzali loptičky do koša, snažili sa udržať ping-pongovú loptičku čo najdlhšie na rakete alebo si precvičovali svoju slovnú zásobu, keď mali povedať desať slov začínajúcich na nejaké písmeno. Za každú zvládnutú úlohu získali sladkú odmenu a na záver deťom študenti podarovali plyšové hračky, na ktoré sa sami poskladali. Ďalšie pekné hračky venovalo detskému psychiatrickému oddeleniu vedenie FN L. Pasteura.

Netradičné predpoludnie bolo krásnym vianočným darčekom pre deti hospitalizované na oddelení detskej psychiatrie. Študenti si podujatie pripravili v rámci Benefičného dňa Gymnázia na Šrobárovej 1, ktorý sa koná už viac než desať rokov. Každá z tried pripravila nejakú benefičnú akciu a študentov II. F. chytili za srdce práve deti s psychickými poruchami. Tie sa nečakanej návšteve študentov veľmi potešili. Milých hostí za ich snahu odmenili veľkým potleskom a tiež študentom na oplátku zarecitovali a zaspievali.
Na oddelení detskej psychiatrie II. Psychiatrickej kliniky FN L. Pasteura sa liečia napríklad deti s poruchami správania, s hyperkinetickou poruchou, mentálne retardované deti, či deti s tikmi, enurézami, alebo poruchami reaktívneho charakteru ako sú depresie a úzkostné stavy. Neraz sa na tomto pracovisku objavujú deti so samovražednými sklonmi, schizofrenickými, mániodepresívnymi alebo obsedantno-kompulzívnymi poruchami. Pri ich liečbe sa kombinuje užívanie psychofarmák s individuálnou a skupinovou psychoterapiou. Deti sú počas celého dňa monitorované, každý deň s nimi cvičí rehabilitačná sestra a chodievajú i do nemocničného parku či školskej záhrady. Pri individuálnom prístupe obyčajne dobre napredujú a podobné akcie, ako dnešné benefičné vystúpenie študentov, prispieva k zlepšovaniu ich integrácie do spoločnosti.


Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk