Home

Monitoring

Problémy v parlamente spôsobovali aj osobné nezhody medzi vtedajšou richtárkou a bývalým predsedom

Michaela TELEPOVSKÁ

Každý si svoj študentský mimoškolský život zariaďuje po svojom. Individuálne, prípadne ako súčasť nejakej partie. Avšak o onen sladký student`s life v masovejšom, dalo by sa povedať mestskom, meradle sa tu v Košiciach stará, alebo by sa mal starať Študentský parlament (ŠP). Reakcie študentov na otázku, ako vnímali činnosť Študentského parlamentu počas minulého školského roka, sa u väčšiny zhodujú. "Vôbec nijako Študentský parlament nevnímam. Pravdupovediac, keby som sa pred týždňom nerozprávala s kamoškou, ktorá mi o ňom povedala, tak by som nevedela, že tu niečo také existuje. Veď o nich nepočuť... No možno je to tým, že nič nerobili," hovorí Martina, 17-ročná študentka Obchodnej akadémie na Watsonovej. Na podobné reakcie sú však členovia parlamentu citliví, vôbec s nimi nesúhlasia. "Nie je pravda, že Študentský parlament nefunguje. Minulý rok sme síce spravili málo akcií, ale to bol len dôsledok toho, že sme mali málo členov. A teda veľa času sme strávili tým, že sa zháňali noví," tvrdí terajšia predsedníčka, v minulom roku radová členka ŠP, Zuzana Tkáčová. Akcií zorganizovaných parlamentom bolo uplynulý školský rok naozaj pomenej, de facto tri. Coca Cola Vianoce na Jahodnej, vystúpenie po jedličkou taktiež v období Vianoc a nakoniec beseda s poslancami v polovičke marca.

Študentský parlament však nie je jediná inštancia, ktorá má právo alebo povinnosť (?) organizovať s podporou Magistrátu mesta Košice akcie, spestrovať voľný čas, prípadne pomáhať školo(ne)povinným. Ďalším, ktorý je na to každoročne volený, je človek vo funkcii študentského richtára. Avšak opäť s pomocou parlamentu. Minuloročnou richtárkou bola študentka Gymnázia Šrobárova, Tatiana Klešíková. "Problémy v parlamente spôsobovalo aj to, že medzi vtedajšou richtárkou a bývalým predsedom Aurelom Chamillom boli osobné nezhody," priznáva Zuzana Tkáčová. Nezhody medzi sebou obidve strany priznávajú, každý má však svoju verziu udalostí. Táňa Klešíková: "Keď som sa stala richtárkou a prišla prvýkrát na schôdzu parlamentu, sedel tam napoly rozpadnutý kolektív, kde sa nikomu nechcelo nič robiť." To však bolo tesne pred prázdninami, čo sa s trochou tolerancie dá pochopiť. "No áno, lenže po prázdninách sa začalo tam, kde sa skončilo. Na čele sedel Aurel a ten spochybňoval všetko, čo som navrhla urobiť. A okrem toho robil z parlamentu krčmu, bavil sa s každým o tom, čo robia vo voľnom čase, proste o všetkom, len nie o vážnych veciach." Ex-predseda Aurel Chamilla, takisto študent Šrobárovej, má na vec iný pohľad. "To, že som bol na ňu nahnevaný je pravda, avšak mám na to dôvody. Ukázala sa raz za dva mesiace a dokopy nespravila ako richtárka nič. A tento fakt je všeobecne známy spolu s tým, že parlament minulý rok naozaj fungoval." Krčmové hrátky sú vraj takisto dezinterpretáciou skutočnosti. "O voľnom čase sme sa bavili len kým sa naplnila sála... Pravdupovediac, to ja som z nich urobil kolektív, kde jeden o druhom vie." Odpoveď na otázku, či bola minimálna činnosť parlamentu v minulom školskom roku naozaj výsledkom mocenských bojov alebo bol parlament skutočne neschopný sa zhostiť svojej úlohy, zostáva teda pre obyčajných študentov dôkladne skrytá a skrývaná.

A tak neostáva nič iné, len dôkladnejšie naplánovať zoznam akcií a pod rúškom profesionality skryť prípadné osobné rozpory. "Tento rok, chceme naozaj zorganizovať viac akcií, či už rôznych besied alebo športových súťaží. Samozrejeme, budeme spolupracovať s študentským richtárom...," plánuje práve začínajúce obdobie ŠP jeho predsedníčka. Súčasný študentský richtár, František Lipták z Gymnázia na Alejovej, sa vyjadril: "Mám samozrejme plány na zoznam akcií v tomto roku, avšak presnejšie sa budem môcť vyjadriť až po prvom zasadnutí parlamentu." Premiérové zasadnutie študentského parlamentu bolo včera, 8.9., no v čase našej uzávierky ešte neboli známe žiadne konkrétne plány.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk