Home

Monitoring

Konkurencia medzi študentmi

Veľtrh študentských spoločností

Každá zo študentských spoločností chcela na veľtrhu vyniknúť a zaujať.Ako sme už informovali, dňa 6. mája sa v Dome techniky ZSVTS na Južnej triede v rámci osláv Dňa mesta Košice konal Veľtrh študentských spoločností. Vystavovalo a zároveň súťažilo 30 študentských spoločností zapojených do programu Junior Achievement Slovensko - Aplikovaná ekonómia. Veľtrh sa mohol uskutočniť aj vďaka pomoci absolventskej organizácie Junior Achievement alumniJa Slovensko a pomohli aj samotné košické súťažiace spoločnosti NEXUS z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, YES z Gymnázia na Trebišovskej, AKTIS zo SPŠ stavebnej a geodetickej, APECO zo SPŠ strojníckej, TISTEAM zo SPŠ hutníckej, PROXIMA z Gymnázia na Šrobárovej a ALBATROS z Obchodnej akadémie na Greššákovej ulici. Vďaka úspešne sa rozvíjajúcej spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice a vzdelávacou organizáciou Junior Achievement Slovensko (JA SR), dostali sme možnosť mať svoje zastúpenie v odbornej porote. Okrem nezávislej odbornej poroty zloženej z miestnych i mimoregionálnych investorov, spolupracovníkov, členov správnej rady JA SR hodnotili súťažiacich i samotní študenti. Odborná porota určila víťazov v štyroch kategóriach. Rozhodovanie nebolo jednoduché, v každej kategórií bola vyrovnaná konkurencia. Snaha viacerých študentských spoločností byť tými najlepšími a vyniknúť sťažovala úlohu porotcom.V kategórií Najzaujímavejší produkt sa hodnotila nápaditosť pri výrobe, či poskytovaní služieb, dobrý nápad, fantázia, inovačné schopnosti, či originalita. Kategóriu vyhrala spoločnosť TEENAGE zo Združenej strednej školy J. Andraščíka z Bardejova, druhá skončila spoločnosť PROXIMA z Gymnázia na Šrobárovej ul. v Košiciach a na treťom mieste spoločnosť ALL-TEAM z Obchodnej akadémie Kukučínova zo Sabinova.V druhej kategórií Najlepší environmentálny produkt boli hlavným kritériom vzťah k životnému prostrediu a tiež ako sa individuálne podnikateľské ciele zlaďujú s cieľmi komunity a celej spoločnosti. Na prvom mieste sa umiestnila spoločnosť NEXUS z Gymnázia sv. T. Akvinského v Košiciach. Na druhom mieste skončila spoločnosť NačoNázov z Gymnázia Javorová zo Spišskej Novej Vsi a tretie miesto obsadila spoločnosť DREVOMAX zo SPŠ drevárskej z Vranova nad Topľou.V tretej kategórii Najlepší manažérsky tím sa hodnotila vzájomná spolupráca členov tímu, ich prezentačné zručnosti a schopnosti, ako i celková prezentácia študentskej firmy.Prvé miesto získala spoločnosť YES z Gymnázia Trebišovská v Košiciach, druhé spoločnosť ZDRAVKO zo Združenej strednej školy Komenského v Trebišove a tretie získala spoločnosť NEXUS z Gymnázia sv. T. Akvinského v Košiciach.V poslednej kategórii Marketingová prezentácia študentskej spoločnosti sa hodnotil vzhľad výstavného stánku, propagačných materiálov, finančná a účtovná dokumentácia, názov firmy, originalita upútania pozornosti návštevníkov. Najúspešnejšia bola spoločnosť NEXUS z Gymnázia sv. T. Akvinského v Košiciach, druhou bola spoločnosť SMILE company z Obchodnej akadémie Stojan zo Spišskej Novej Vsi a treťou spoločnosť ZDRAVKO zo Združenej strednej školy Komenského v Trebišove. Foto:František GREGOR

Foto: Zuzana KOTTLEROVÁ

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk