Home

Monitoring

Ak majú študenti v niečom väčšiu slobodu, obyčajne to zneužívajú.

Michaela TELEPOVSKÁ

Každému sa nie raz počas štúdia stane, že potrebuje z vyučovania odísť. Či už je to z dôvodov zdravotných, rodinných, či ide len o klasické flákanie sa alebo útek pred písomkou. V poslednom prípade nasleduje zháňanie kadejakých lekárskych pečiatok, v prípade tých šikovnejších ich výroba alebo napodobňovanie písma rodičov. K takýmto trikom sa však musíte uchyľovať len do dňa dovŕšenia vašej plnoletosti. Po osemnástke si totiž ospravedlnenky môžete písať sami.

"Každá sloboda je spojená aj so zodpovednosťou a tu to platí takisto. Takže oni si ospravedlnenky písať samozrejme môžu, ale musia si to dobre zvážiť. Ak totiž vymeškajú veľa hodín, hrozia im komisionálne skúšky. Musia si to sami ustrážiť," hovorí Mgr. Ján Buday, riaditeľ Gymnázia na Trebišovskej 12. Rovnaký postoj má aj PHDr. Jana Teššerová, riaditeľka Gymnázia Šrobárova a dodáva, že "vzhľadom na to, že s rodičmi našich žiakov máme vynikajúce vzťahy, dohodnutí s nimi sme tak, že ospravedlnenia od lekára podpisujú aj oni. Veď kedy si žiak potrebuje napísať ospravedlnenku sám bez vedomia rodiča? Ak sa však niečo výnimočné udeje, hneď komunikujeme s rodičmi aby sa problém vyriešil." Ako riaditeľka na záver podotkla: "Istá hranica musí byť predsa zachovaná."

Nie vždy však oficiálny postoj riaditeľa školy prenášajú triedni učitelia do praxe. "Vedela som, že si ospravedlnenku po osemnástke môžem napísať sama," hovorí študentka strednej školy, ktorá nechce byť menovaná. "Triedna mi však ospravedlnenku nechcela uznať a vyhrážala sa mi neospravedlnenými hodinami aj napriek tomu, že mama vedela o tom, že si tú ospravedlnenku píšem. Potom si to s ňou musela vlastne ona, aby triedna nerobila zbytočné problémy." Dotyčná študentka dodáva, že aj napriek faktu, že triedna ospravedlnenku uznala, z očí do očí "mi povedala, že fajn, ale ona mne uzná už len dve ospravedlnenky. A viem o tom, že sa takto dohodla aj s inými spolužiakmi."

Na podobné zákroky však škola ani učiteľ nemá právo. "Takéto obmedzenia majú skôr výchovný charakter, ale nemôžu obmedziť práva a povinnosti študentov. Teda ak Zákon o stredných školách neustanovuje koľkokrát do roka možno študenta ospravedlniť, ak je plnoletý, tak takáto vec nemôže byť nariadená," hovorí JUDr. Juraj Kula.

Faktom teda ostáva, že študent si ospravedlnenky písať smie, ale musí dodržať niekoľko pravidiel. "Riaditeľ môže určiť, po koľko vynechaných hodinách je povinnosťou žiaka absolvovať opravné skúšky alebo preukázať, že je schopný ďalšieho štúdia pred komisiou," upozorňuje JUDr. Kula. Preto si študent musí odsledovať, aby neprekročil stanovenú hranicu a neriskoval stretnutie s profesormi na konci prázdnin.

Druhým pravidlom ukotveným v zákone je, rovnako ako pri neplnoletých študentoch, povinnosť nahlásiť chýbanie z vopred známeho dôvodu dopredu. Ak dôvod vopred známy nie je, je potrebné to oznámiť triednemu učiteľovi do dvoch dní od začiatku chýbania.

Poslednou vecou, na ktorú treba myslieť je možnosť písania ospravedlnenky samým sebou len po dobu piatich vyučovacích dní. Ak študent chýba dlhšie, musí sa preukázať potvrdením od lekára.

V prípade, že študentova ospravedlnenka nie je triednym učiteľom akceptovaná a hrozia sankcie v podobe pokarhaní či neospravedlnených hodín, treba sa odvolať. "Študent sa môže odvolať u riaditeľa a ak škola vydá rozhodnutie, v ktorom odvolanie zamietne, je možné postúpiť odvolanie zriaďovateľovi školy," vysvetľuje postup JUDr. Kula.

Zaujímavým momentom je skutočnosť, že triedni učitelia o tejto možnosti študentov neinformujú. Zrejme si však za to študenti môžu sami. Ako hovorí Stanislava Vitková, absolventka Gymnázia Poštová 9 "v živote nikdy som od profesora nepočula povedať, že máme takú a takú možnosť. Je to ale logické, veď ktorý profesor by dával študentovi do rúk takúto zbraň, keď si je takmer na 100 percent istý, že to začne zneužívať. V zásade by vzťahy medzi profesormi a študentami mali byť o dôvere. Teda keď poviem triednej pravdu, že kam idem, respektíve prečo si potrebujem napísať ospravedlnenku sama, myslím, že to akceptuje, ako to akceptovala moja triedna, keď som ešte bola na škole."

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk