Home

Monitoring

Šrobárka otvorila novú učebňu a spustila lukratívny vzdelávací programTomáš HUDÁKGymnázium na Šrobárovej ulici 1 v Košiciach má od minulého utorka o jednu novotu naviac. Práve 16. marca 2004 sa na škole otvorila špecializovaná učebňa informatiky. Nie však hocijaká!Gymnázium Šrobárova sa pred niekoľkými rokmi rozhodlo zapojiť do globálnej vzdelávacej iniciatívy Sieťového akademického programu Cisco a počnúc uplynulým utorkom sa tak stalo Lokálnou akademickou sieťou Cisco v Košiciach.Myšlienkou vzdelávacieho programu je vzdelávať študentov v oblasti IT technológií. V tomto voliteľnom predmete sa bude učiť všetko od zapojenia jednoduchého kábla, prepojenia a konfigurácie počítačov až po iné náročné ale zaujímavé veci. Po absolvovaní štyroch semestrov, do ktorých je základný program rozdelený, bude študent robiť skúšky v jednom zo štyroch autorizačných centier na Slovensku, kde musí dosiahnuť aspoň 80% úspešnosť. V Košiciach je autorizačným centrom Technická univerzita, ktorá ako jediná získala aj ocenenie Regionálna akadémia roka v rámci programu Cisco, a to len počas svojho 5 ročného fungovania v tomto programe.O novom vzdelávaní na škole nás informovala Ing. Lena Vacková, učiteľka informatiky, ktorá so svojím kolegom Ing. Jánom Porackým CSc. prešla tromi semestrami štúdia a na škole budú program vyučovať: "Bude to vlastne predmet, kde naozaj spojíme teóriu s praxou. Študenti si budú musieť vyhľadávať potrebné informácie a materiály okrem iného aj na internete, ktoré potom predvedú v reáli. Napríklad spraviť drôt, pospájať počítače, nakonfigurovať siete a podobne. Myslím si, že je to predmet, ktorý človeku do života určite veľa dá. Čo sa týka výučby, plánujeme so žiakmi zvládnuť 4 semestre. Našim cieľom nie je dať známku, ale naučiť a vedieť." Ako sme sa tiež dozvedeli, na Ministerstve školstva je schválený štatút Informačné technológie ako nový vyučovací predmet, takže jeho zavedenie do praxe je len otázkou času.Ako hovorí Ing. František Jakab, hlavný koordinátor Cisco na Slovensku, študent, ktorý týmto programom prejde a obdrží certifikát, nebude mať žiaden problém zamestnať sa. Stále viac sa totiž kladie dôraz na znalosti práce s informačnými technológiami a certifikát Cisco je vo svete vysoko hodnotený. "Po každom semestri obdrží absolvent programu certifikát vydaný autorizačným centrom, ak samozrejme prejde úspešne testami. Samotné absolvovanie programu je len cestou k získaniu certifikátu. Medzinárodný certifikát však dostane študent až po absolvovaní štyroch semestrov. Potom môže absolvovať aj ostatné 4 semestre, tie sú však náročné a vyučujú sa len na vysokej škole. Na Slovensku má však všetkých 8 semestrov len zopár desiatok ľudí," dodal Ing. František Jakab.Výhodou programu na strednej škole je aj fakt, že keď vyškolený študent príde na vysokú školu, prvé 4 semestre má už za sebou, takže ak chce, môže sa pustiť rovno do druhej náročnejšej etapy posledných 4 semestrov.Riaditeľka gymnázia PhDr. Jana Teššerová hovorí: "Je to už niekoľko rokov, čo s Cisco spolupracujeme. Z nášho gymnázia prešli vzdelávaním dvaja profesori, ktorí budú teraz vzdelávať našich žiakov. Zrealizovať tento projekt na jednej škole stojí 850 tisíc, čo financujú hlavne sponzori. Naša škola do toho musí investovať takmer 200 tisíc korún, pričom prvá splátka sa uhradila z fondu Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky, čo činilo zatiaľ 69.117.- Sk."Momentálne sa v tomto programe bude vzdelávať 10 študentov. Od ďalších školských rokov sa však tieto počty budú zvyšovať a v prípade záujmu žiakov o tento projekt vedenie školy zváži aj prípadné zriadenie triedy práve so zameraním na IT technológie.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk