Home

Monitoring

Pitným režimom a vetraním tried prekonávajú horúčavy košické školy

Lucia ŠARÁKOVÁ

Košice - Neznesiteľné horúčavy, ktoré so sebou prinieslo predčasné leto, hrajú prím najmä v malých uzatvorených umiestnostiach vyhriatych budov. Vonku aspoň sem tam previeva nejaký ten vánok, ale v takej školskej triede horúci vzduch stojí, nepomáhajú otvorené okná ani ventilátory. Navyše v miestnosti dýcha priemerne tridsať žiakov niekoľko hodín vkuse, a to dá zabrať. Zvlášť keď ide o deti.

Jednotlivé školy na Slovensku preto podľa vlastného uváženia skracujú vyučovacie hodiny aj o pätnásť minút, aby uchránili žiakov od najkritickejších horúčav, ktoré vygradujú najmä okolo obeda. Keďže je zachovaná metodika vyučovania, je v kompetencii každého riaditeľa skrátiť vyučovanie bez toho, aby o tomto kroku informoval príslušný odbor škostva. A ako je to v Košiciach?

"Už od utorka máme skrátené vyučovacie hodiny o desať minút. Teda zo 45 na 35 minút. Je pred klasifikáciou a nemôžme si dovoliť skrátiť samotné vyučovanie. Podobne sme skrátili i veľkú prestávku z 20 na 15 minút," hovorí riaditeľka gymnázia na Šrobárovej, Jana Teššerová.

"Vyučovanie končíme o jednej, a to z toho dôvodu, že je ozaj veľmi teplo. Hoci naša budova nie je až tak prehriata, študenti sú unavení a zo zdravotného hľadiska potrebujú viac piť. Navyše cezpoľní sa potrebujú v poriadku dostať domov, oddýchnuť si a v pokoji sa pripraviť na nasledujúci deň. Keďže je obdobie písomiek a uzatvárania známok, je to pre nich z hygienického hľadiska dôležité," vysvetľuje riaditeľka so slovami, že i samotní žiaci privítali túto zmenu.

V škole funguje bufet i automat s chladenými nápojmi. Opatrenie skrátených hodín by malo na "Šrobárke" fungovať i dnes.

"Žiaľ, klimatizáciu nemáme, museli sme si pomôcť žalúziami, ale to nám zatiaľ stačí. Teplo síce je, ale zatiaľ sa to dá zniesť, trochu pomohol aj dážď. Preto som nepociťoval potrebu skrátiť jednotlivé vyučovacie hodiny, ani o tomto kroku nerozmýšľam," informoval nás riaditeľ obchodnej akadémie na Watsonovej Peter Országh.

Ani na ZŠ Park Angelinum vyučovanie neskracovali. Ako nám prezradila riaditeľka ZŠ Park Angelinum, Alica Bondárová, s horúčavou sa popasovali po svojom.

"Všetky výchovy učíme mimo rozhorúčených tried, v chládku. A tak, keď sa dá, chodíme s deťmi von. Všetky učiteľky dostali pokyn, aby dohliadli, či má každé dieťa na hlave pokrývku. Núdzový režim je citeľný najmä na telesnej výchove, ktorá neplní učebné osnovy z atletiky, deti v rámci týchto hodín prevádzajú menej náročné hry, vonku niekde v chládku," hovorí riaditeľka a pokračuje:

"Triedy prvého stupňa majú chodby na severnej strane budovy, takže tam máme chladno. Tieto priestory a priestory vonkajšieho balkóna, ktorý je v chládku, využívajú učiteľky na svoje hodiny podľa harmonogramu, ktorý si samé vypracovali. Jednotlivé triedy sa v týchto priestoroch striedajú. Je to lepšie, ako sedieť v rozhorúčenej miestnosti triedy," dokončí riaditeľka Bodnárová.

Dodala, že poobedňajšia družina už funguje bez problémov, pretože trieda sa nachádza na severnej strane budovy, pričom škola má staré tehlové múry, ktoré teplo spoľahlivo zadržia.

"Mali sme k tejto situácii špeciálnu poradu, ale keďže do konca klasifikačného obdobia je v podstate už len dnešný deň, vyriešili sme to týmto spôsobom," dodáva na margo.

S jej názorom súhlasí i riaditeľ ZŠ Trebišovská, Milan Kropok, ktorý z dôvodu štvrťročných písomných prác, ktoré na škole práve prebiehajú, vyučovanie nekrátil.

"To sa skráti až od budúceho týždňa, zatiaľ máme zabezpečené vetranie tried a žiakom sme nariadili, aby si so sebou nosili vodu, v rámci pitného režimu. Na obedoch dostávajú nápoje ku každému jedlu v neobmedzenom množstve," vysvetľuje.

"Aby sme eliminovali triedy, v ktorých je príliš horúco, dnes idú starší žiaci do divadla a tí, ktorí na škole ostávajú, sa presťahujú do tried, v ktorých je chladnejšie," dokončí Milan Kropok.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk