Home

Monitoring

Problémy žiakov sa riešia anketami, schránkami na sťažnosti alebo cez študentské rady

Tomáš HUDÁK

Ako všetci vieme, správnemu Slovákovi bude vždy čosi vadiť. Inak to nie je ani medzi nami študentami. Stále sa nájde niečo, nad čím si z chuti pošomreme. Mnohé školy sa problémy, ktoré trápia jej zverencov, snažia riešiť okrem iného aj anonymnými schránkami sťažností, či rôznymi anketami. Riaditeľov niektorých košických škôl sme sa opýtali, ako funguje riešenie toho, čo študentské srdce trápi, práve na ich škole...

V tejto otázke sme oslovili riaditeľku Gymnázia na Šrobárovej ulici, PhDr. Janu Teššerovú. "Na škole máme jednu takúto schránku určenú práve na problémy našich študentov. Avšak asi pred dvomi rokmi sme pre žiakov pripravili anketu, aby sa vyjadrili k problémom na škole, problémom spojeným s vyučovaním a k iným podobným veciam. Otázky na túto anketu boli vypracované učiteľmi v spolupráci so psychológom, aby boli vhodne kladené. Nedostatky zistené v ankete sa samozrejme objavili, museli sme ich však brať aj trošku s rezervou. Išlo najmä o to, aby učiteľ dostal o sebe spätnú väzbu, aby vedel, ako ho žiaci hodnotia po profesionálnej stránke. Myslím si, že na to, že to bolo prvýkrát, tak ten svoj učel to splnilo." Ako nám riaditeľka Teššerová povedala, na škole sa o podobnom dotazníku uvažuje znovu. "Anketu píše každý žiak, kde sa môže ku fungovaniu školy, vyučovaniu a k jednotlivým predmetom a vyučujúcim anonymne vyjadriť."

Ako si však riaditeľka myslí, komunikácia medzi žiakmi a vedením školy je na veľmi dobrej úrovni. "Prídu aj osobne, ja si ich názory rada vypočujem. Dávame im aj isté kompetencie, iniciatíve z ich strany medze nekladieme."

Prednosť komunikácii priamo so študentami a nie cez anonymné lístočky dávajú aj na Gymnáziu Poštová. "Na našej škole síce je schránka určená na tento účel, ale poviem pravdu, využíva sa málo. U nás pravidelne zasadá Študentská rada, ktorá tu je stabilná a dobre funguje. Takéto podnety pravidelne rieši výbor Študentskej rady s vedením školy. A pokiaľ mám informáciu, minulého roku sa využívala táto schránka dosť málo. Ako hovorím, dávame prednosť aktívnej komunikácii, či už s radou alebo zástupcami každej triedy," informoval nás riaditeľ RNDr. Marián Ružička. Ako nám ďalej povedal, schránka bola umiestnená pri nástenke Študentskej rady, z času na čas ju jej členovia otvárali, nič podnetné v nej však nenašli.

Medzi školy, ktoré schránku pre študentov nemajú, patrí aj SOU Železničné na Palackého ulici. Hovorí jeho riaditeľ PhDr. Vojtech Kulchár: "Na takéto problémy máme na našej škole Študentskú radu, kde sú zastúpení žiaci z každej jednej triedy. Tá na našej škole funguje už roky veľmi dobre a schránku na sťažnosti neprevádzkujeme. Riešime to teda priamo cez zástupcov tried, radu študentov a všetci študenti veľmi dobre vedia, že hocikedy majú možnosť prísť, či už za vyučujúcim alebo aj za riaditeľom, keď je nejaký problém."

O tom, ako funguje schránka sťažností na SZŠ na Moyzesovej ulici, nás informoval riaditeľ PharmDr. Jan Macek CSc.: "My máme túto schránku na škole asi štyri roky. Za túto dobu sme v našli tri podnety, v zásade to nebolo nič závažného a dalo sa to riešiť priamo a nie anonymným odkazom. Tieto schránky majú význam najmä pre tých, ktorí sa zatiaľ boja niečo povedať priamo. Využíva sa to síce minimálne, ale keď nedáte príležitosť, nemôžete jednoznačne povedať, či majú význam, či nie..." Ako dodáva, podnety od študentov neboli podstatného charakteru a vyriešili sa na mieste.

Ako sme sa teda dozvedeli, oveľa viac si vedenia škôl cenia komunikáciu z očí do očí a nie cez otrhané papieriky. Schránky na rôzne pripomienky väčšinou zívajú prázdnotou (alebo odpadkami), čo však určite neznamená, že všetko na škole je OK. Takisto sa každý riaditeľ domnieva, že práve študenti na jeho škole sú schopní vydiskutovať si veci priamo na rovinu a nie skrývať sa za zdrapy papiera bez podpisu. Prax však môže byť iná...

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk