Home

Monitoring

Otvorenie školského roku na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach.

kosice.regionet.sk/kskweb/archivimport/44343Druhou školou, ktorú v deň otvorenia školského roku 2002 / 2003 pracovne navštívil predseda Košického samosprávneho kraja Rudolf Bauer, bolo najstaršie gymnázium v kraji - Gymnázium na Šrobárovej ulici v Košiciach.

V novom školskom roku ho navštevuje spolu 686 žiakov, pričom pre veľký záujem bolo otvorených až 6 prvých tried.

V sprievode riaditeľky Jany Teššerovej sa predseda KSK stretol s učiteľským zborom školy, podrobne si prezrel jej učebne a oboznámil sa s jej históriou od roku 1892, keď jej predchádzala košická Vyššia dievčenská škola.

Foto: Marián Krlička

Text: Marián Krajňák

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk