Home

Podstránky

Subpage ciclop scanner test
Subpage Welcome to Horus’s documentation!
Subpage Downloads BQ Ciclop
Subpage Ciclop Desktop Laser 3D Scanner test and review

3D technológie vo výuke na našej škole

Tlačiareň plánujeme využívať v procese výučby našich žiakov v informatickej triede, ale aj v ostatných triedach. Naším cieľom je predovšetkým pripravovať žiakov v oblasti tvorby 3D modelov s využitím grafických prostredí OpenSCAD, 123D_Design, Blender a pod. Žiaci tak získajú zručnosti pre stále viac v praxi sa uplatňujúcu oblasť 3D modelov a zariadení pracujúcich s využívaním G kódu.

K naplneniu nášho cieľa sa nám podarilo vrámci krúžku IKT v spolupráci so žiakmi 2.B triedy postaviť pod vedením Ing. Jána Poradského, CSc.,Ing. Jozefa Vrabla a Ing. Otomara Pejka našu prvú 3D tlačiareň.

Rozhodli sme sa využívať tlačiarne vo forme stavebníc, preto aby žiaci lepšie pochopili princíp fungovania takejto tlačiarne a v budúcnosti si mohli tlačiareň opraviť, postaviť, alebo vylepšiť.

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to view
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk