Home

Monitoring

Posledné slovo dostal dav

Tomáš HUDÁK

Určite ste postrehli, že tak ako po minulé roky, aj tento sa konalo finále voľby Študentského richtára. Prebehlo vo štvrtok 2. mája v altánku v parku pri Železničnej stanici. Moderátorskej úlohy sa zhostila Janka Dzúriková, ktorá bola šéfkou študentov v roku 2000/2001. Túto akciu slávnostne otvorili Ing. Jozef Filas a Mgr. Darina Mášiková, ktorá ako tvrdí, je rada, že "tradícia voľby študentského richtára je taká úspešná a že akcia stále naberá na popularite," a dodáva pravdivú vetu: "Mladí, to je sila!".

Zo semifinále postúpili šiesti kandidáti: Tatiana Klešíková zo Šrobárky, Zuzka Visocká z Gymnázia na Poštovej a Eva Kožejová zo Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici. Všetky dievčatá majú 17 rokov. Základné školy reprezentovali František Novotný zo ZŠ Charkovskej, Janka Anderová zo Staničnej a šesticu uzatváral Juraj Švec zo ZŠ na ulici L. Novomeského 2. "Šesťlístok" potenciálnych richtárov prešiel pred finále dejepisným testom a skúškami kreativity. A akým peklom prešli pri altánku? Disciplíny otváralo predstavenie sa prítomným. V prvej disciplíne ma svojím prejavom upútali Evka a Jana. Najviac sa mi však páčila, či dokonca ma zaskočila odpoveď Zuzky Visockej, ktorá tvrdila, že rada fotografuje. Janka Dzúriková sa jej opýtala, čo by najradšej odfotila a Zuzana pohotovo odvetila: "Pôrod." Zuzka by to spravila z jednoduchého dôvodu. Pôrodom sa začína nový život a život je najdrahšie, čo máme.

Nasledovala voľná disciplína. Môj najväčší obdiv si vyslúžila Táňa Klešíková, ktorá bola nútená improvizovať. Pohotovo si na pódium pozvala spevácky súbor zo svojej školy a bravúrne s ním odspievala nesmrteľnú pieseň od Abby - Dancing Queen. Všetci mali v tejto disciplíne spev alebo tanec až na Juraja Šveca, ktorý nám ukázal kúsky z bojového umenia Tae-kwon do. Po kultúrnom "oživení" obecenstva sa opäť predstavila skupina z Gymnázia na Šrobárovej. Po nich sa v tretej disciplíne súťažiaci poriadne zapotili, lebo spamäti museli vymaľovať Košický erb. Tie prišiel vyhodnotiť riaditeľ archívu mesta Košice Dr. Jozef Kirst.

Vo štvrtej disciplíne mali uchádzači o post richtára odpovedať na otázky Jany Pavelčákovej, zástupkyne študentského parlamentu. Najzaujímavejšia bola zrejme odpoveď Jany Anderovej, ktorej sa Janka pýtala, čo by urobila, keby sa na recepcii s pánom primátorom nešťastne poliala červeným vínom. Janka chladnokrvne povedala, že by si fľak išla umyť...

A aké by to boli voľby bez volebného programu? Ten svoj všetci odprezentovali asi v dĺžke 5 minút. Všetci by radi zvýšili informovanosť žiakov ohľadom drog, AIDS; spravili by niečo pre choré alebo opustené deti, zorganizovali výmenné pobyty, zviditeľnili by Študentský parlament.

Priblížil sa čas hodnotenia poroty. Tvorili ju študenti z parlamentu, ešte panujúca richtárka Katka, moderátorka a exrichtárka Janka Dzúriková, Zuzka Semanová, ktorá "richtárčila" v rokoch 1999/2000. V asi 30 člennej porote som bol aj ja. Každý z nás mal hlasovať za svojho favorita a okolostojaci kamaráti kandidujúcich tiež. Tí žiaľ vo veľkej miere falšovali hlasovacie lístky pre toho "svojho", a tak bola porota nútená hlasovanie tohto davu ľudí prehlásiť za neplatné. Nakoniec predsa len rozhodol dav, pretože porota mala dvoch horúcich favoritov. Jedným bola Eva Kožejová a jej súperka Tatiana Klešíková. Jazýčkom na váhach bol teda potlesk publika. Aplauzom si "vypýtali" Tatianu. Do očí sa jej tisli slzičky, no Katka, ktorá jej odovzdala žezlo ju povzbudila, nech si tie kvapky rosy nechá na inokedy.

Novou Študentskou richtárkou pre rok 2002/2003 sa stala Tatiana Klešíková z Gymnázia na Šrobárovej ulici. Táňa si zrejme ani neuvedomovala, čo sa deje, no predsa si našla čas a odpovedala mi na moje dve zvedavé otázočky.

Aké boli pocity, keď si počula potlesk, ktorý ťa pasoval za richtárku?

-Ja som tŕpla. Ešte predtým som tušila, medzi kým sa rozhoduje, pretože si nás fotografka s Evkou vyfotila. Bola som úplne vedľa. Zvieralo mi žalúdok, srdiečko v malíčku...

Čo si kladieš za svoj najväčší cieľ?

-Určite by som nechcela sklamať všetkých, ktorí mi fandili, pretože boli fantastickí. A určite by som chcela pomôcť študentom a svoje predchodkyne nesklamať.

O richtárovi je teda rozhodnuté. Môžeme ale tvrdiť, že všetci ašpiranti na miesto richtára môžu byť so sebou spokojní, lebo podali maximum a dali do toho všetko. Keď sa čítali mená štyroch, ktorí richtármi nebudú, bolo badateľné i sklamanie, no chuť ťažkého zápasu o richtársku stoličku si môžu vyskúšať opäť o rok. Výbornú atmosféru vytvárali aj Andy Ďurica, ktorý kedysi spieval v kapele Koffein, Jana Lukačková z gympla na Poštovej, ktorá odspievala francúzsku pieseň a Tomáš Krak, ktorý Katke Džunkovej venoval pieseň Posledný výdych.

A čo vy? Neskúsite to o rok?

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk