Home

Monitoring

Do opráv škôl sa tento rok vrazilo takmer 50 miliónov

Tomáš HUDÁK

Začiatok nového školského roka je pre väčšinu študentov zrejme utrpením, no všetko má aj svoje pozitívne stránky. Vzhľadom na situáciu v školstve si školy veľa nového dovoliť nemôžu, predsa len sa však našli nejaké peniaze na úpravy, stavby a rekonštrukcie košických stredných škôl. Informácie o financiách určených práve na to nám poskytli na odbore investícií košického samosprávneho kraja. "Do celého školstva sme dávali 47 531 000 korún z prostriedkov štátneho rozpočtu a z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2002 sme získali mimorozpočtových 2 181 000 korún, ktoré sme tiež použili na opravy, rekonštrukcie a modernizácie škôl." Teda v kalendárnom roku to bolo 49 712 000 korún. Okrem finančných prostriedkov z VÚC však školy čerpali aj zo sponzorských peňazí. Stavebné práce sa v prevažnej miere na školách realizovali najmä cez obdobie letných prázdnin a my sme zisťovali, na čo nové a opravené sa študenti môžu tešiť.

Najväčšia investícia putovala do telocvične Hotelovej akadémie na Južnej triede v Košiciach. Z objemu takmer 50 milónov pre školy ukrojila telocvična hotelovky 23 768 000 korún, z celkových nákladov na stavbu vyše 51 miliónov. Prístavba Stredného odborného učilišťa obchodného na Bocatiovej ulici v Košiciach zhltne viac ako 11 a pol milióna. Telocvična aj prístavba budú podľa všetkého ukončené do konca tohto roka. Na účet Stredného odborného učlišta na Kukučínovej ulici pritečie na stavebné úpravy 2 milióny 400 tisíc korún. Ostatné školy a domovy mládeže boli modernizované, opravované a rekonštruované za nižšie čiastky.

O investíciách na Gymnáziu Poštová hovorí jeho riaditeľ RNDr. Marián Ružička: "Tento školský rok to budú mať naši študenti trošku zhustené. Na škole pribudne jedna trieda naviac, takže budú v stiesnenejších pomeroch. Na škole sa takisto pripravuje aj nová posilňovňa. V nej budú môcť žiaci tráviť voľný čas v rámci krúžkov. Tá sa dovybaví v priebehu prvých dvoch septembrových týždňov, viacmenej je však pripravená so všetkým čo k tomu patrí, spolu so sprchami. Na škole a na dvore máme nový asfalt za vyše 300-tisíc korún, takže by to ihrisko malo byť trošku serióznejšie. To sú zmeny, čo na študentov Poštovej od nového školského roka čakajú. Nejakú radikálnu zmenu výukového programu zatiaľ nechystáme, pretože naša škola funguje veľmi úspešne, takže nemáme na to dôvod."

Zmeny v učiteľskom zbore sa podľa všetkého udejú na každej škole a ostáva vám len dúfať, že budú pre vás prínosom. Okrem nových učiteľov sa Gymnázium Exnárova a Obchodná akadémia na Polárnej môžu pochváliť rekonštruovanými strechami, každá za vyše pol milióna. Strecha SPŠE stála viac než 900 tisíc, sociálne zariadnia OA na Watsonovej sa v druhej etape dorábali za vyše štvrť milióna.

"Naši žiaci sa majú na čo tešiť. Máme kompletne opravené sociálne zariadenia, dávali sa nové okná, čaká ich nový vstup do školskej jedálne a škola má aj novú fasádu. Na tej sa však ešte stále robí, ešte nie je dokončená. Ukončenie je naplánované do konca septembra. Zvnútra sme maľovali okolo okien, nie celé steny, lebo tie boli vymaľované pred dvomi rokmi, keď sa na škole robilo ústredné kúrenie," informovala nás zástupkyňa riaditeľa Strednej priemyselnej školy dopravnej Viera Kampeová. Do týchto opráv a rekonštrukcií sa investovalo 5 506 000 korún.

Ako sme sa od riaditeľky Gymnázia na Šrobárovej PhDr. Jany Teššerovej dozvedeli, pre žiakov sú urobené nové sprchy a prezliekárne pri telocvični, pre učiteľov takisto sprchy, prezliekárne aj toalety. Na opravy suterénu a sociálnych zariadení dostala škola z VÚC 405 tisíc. "Nové sú toalety pre dievčatá a chlapcov pri telocvični, novou je aj miestnosť pre upratovačky a vydláždili sme celú chodbu. Niektoré veci sú ukončené a už sa len upratuje. Teraz vo vlastnej réžii dorábame vstup, lakovanie dverí a steny. V časti pri telocvični je nová kanalizácia, voda a elektrina, tam je vlastne všetko opravované a nové aj vzhľadom k tomu, že budova má vyše 110 rokov." K dnešnému dňu vraj má byť všetko hotové, dodáva Teššerová.

Gymnázium na Trebišovskej ulici prešlo iba drobnými úpravami, tie väčšie sú naplánované na neskôr. "Zatiaľ nám nejde voda... Prasklo nám potrubie, no dúfame, že do začiatku škoského roka bude všetko v poriadku. Staré železné okná sa nahradia novými plastovými. To ale až niekedy v októbri, už je odsúhlasených aj 1,8 milióna z VÚC. Bolo by potrebné zrekonštruovať aj kúrenie, na to však peniaze momentálne nie sú," informoval nás riaditeľ Mgr. Ján Buday.

Združená stredná škola na Gemerskej takisto veľké opravy neralizovala. Riaditeľ Mgr. Juraj Pristáč pre Ťahák povedal: "Škola je kompletne vyprataná, zakúpili sa pomôcky do telocvične a v triedach sa vymaľovali priestory okolo odpadkových košov."

Stredná zdravotnícka škola na Moyzesovej ulici investovala do opráv okolo 100 000 korún. Hovorí jej riaditeľ, PharmDr. Jan Macek CSc: "Cez prázdniny sa v rámci finančných možností robila údržba vnútorného zariadenia, teda chodieb, dverí, okien a lavíc. Škola je na začiatok školského roka pripravená na vyučovanie po každej stránke a bol by som rád, keby v takomto stave zostala až do konca školského roka. Peňazí na investície je málo a naša škola potrebuje zvlášť veľa prostriedkov na nákup učebných pomôcok a rôzneho materiálu, pretože sme škola technického zamerania s vysokými materiálovými nárokmi pre praktickú časť výuky."

Mnohých nás teda čakajú vymaľované priestory a nové pomôcky, pár nezatekajúcich striech a zu grund vypratané a čisté školy. Tak teda nech nám to vydrží...

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk