Home

Monitoring

Maturanti nevedia najmä matematikuTohtoroční maturanti majú veľké rezervy v matematike, hoci uspokojujúco ovládajú cudzie jazyky. Vyplýva to zo skúšky externej časti maturít, na ktorej sa v apríli zúčastnilo zhruba 60-tisíc stredoškolákov. Testy z matematiky, angličtiny a nemčiny, ale aj ďalších predmetov by sa na budúci rok mali stať súčasťou riadnych maturít.

Najhoršie dopadli žiaci stredných škôl v matematike, v menej náročných testoch vypočítali zhruba štvrtinu príkladov. „Nebude to len ich chyba, ale aj celého vzdelávacieho systému," uviedol minister školstva Martin Fronc.

Podľa neho je na týchto školách často menej vyučovacích hodín matematiky.

Lepší boli gymnazisti, aj tí však zvládli v matematike náročnejšie testy A na menej ako polovicu. Pri menej zložitých B testoch bola ich úspešnosť dokonca, len 39,5 percenta.

Podľa riaditeľov škôl tieto výsledky ukazujú, že testy boli príliš ťažké. „Našich študentov prekvapila náročnosť matematických úloh, za dve hodiny ich museli vypočítať 30, takže mali aj málo času," povedala riaditeľka košického gymnázia Jana Teššerová.

Minister Fronc pripustil, že matematické príklady v budúcnosti upravia podľa vedomostí žiakov. „V prípade cudzích jazykov nebudeme za nijakých okolností meniť obsah testov, podmienky sú nastavené správne," konštatoval Fronc. Dodal, že Slovensko je súčasťou Európskej únie a bez jazykovej výbavy sa študenti dnes nezaobídu.

Cudzie jazyky dopadli pri skúške maturít lepšie. Úspešnosť bola všade viac ako 50 percent, niekde vyše 60. Najhoršia bola nemčina a tí, ktorí si zvolili menej náročný test, uspeli len na 39 percent.

Na problémy so skúšaním cudzích jazykov upozorňuje riaditeľka Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach Monika Jakabčinová. „Žiakom sa zdalo, že na niektoré otázky sa dalo odpovedať viacerými spôsobmi, pričom od nich vyžadovali len jednu odpoveď," uviedla.

Na budúci rok budú testy už súčasťou riadnych maturít. Stredoškoláci ich budú písať zo slovenčiny, cudzieho jazyka, jedného z prírodovedných a dvoch voliteľných predmetov. Zatiaľ ich výsledky nebudú ovplyvňovať známky a maturanti budú odpovedať ústne ako doteraz.

Neskôr by sa však mali stať súčasťou prijímacích pohovorov na vysoké školy.

Ako dopadla skúška maturantov

anglický jazyk (úroveň A) úspešnosť bola 61,9 percenta anglický jazyk (úroveň B) urobili na 51,9 percenta nemčina (úroveň A) uspeli na 56,4 percenta nemčina (úroveň B) úspešnosť bola 39 percent matematika (testy A) zvládli na 42,4 percenta matematika (testy B) zvládli na 24,2 percenta

Zdroj: PRAVDA, str. 3 (17.5.2004)

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk