Home

Monitoring

Košický župan Rudolf Bauer ocenil pedagógov

Štvrtok | Thursday, March 31, 2005

Na slávnostnom stretnutí riaditeľov a učiteľov stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) ocenil predseda KSK Rudolf Bauer 25 pedagógov. Odovzdal im ďakovné listy a finančnú odmenu. Ocenenie je vyjadrením vďaky za ich obetavú prácu a dosiahnuté úspechy v pedagogickej činnosti. Podujatie, ktoré sa konalo 31. marca v zasadačke SPŠE na Komenského 44 v Košiciach, spestrili svojim vystúpením študenti košického konzervatória.

Slávnostné stretnutie otvorila vedúca odboru školstva Úradu KSK Mária Kokardová. Rudolf Bauer pedagógov pozdravil príhovorom, v ktorom vyzdvihol ich záslužnú prácu s mladou generáciou. „Školstvo na Slovensku prežíva jedno z najzložitejších období za posledné roky“, uviedol predseda. Poukázal na potrebu racionalizácie a optimalizácie škôl v pôsobnosti KSK, zámer zriaďovateľa skvalitňovať výučbu a pri príprave mladej generácie, pružne reagovať na potreby trhu práce, zabezpečiť lepšie ohodnotenie práce učiteľov aj v ich odmeňovaní. Košický župan pedagógom zaželal úspechy v práci a pri napĺňaní ich záslužného poslania.

V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je 113 stredných škôl a školských zariadení. Inštitúcie pod vedením ocenených riaditeľov dosahujú dobré výsledky v hospodárení. Predseda KSK pozitívne hodnotil aj ich aktívny prístup k riadiacej činnosti, iniciatívnu spoluprácu pri príprave projektov a operatívnu činnosť pri uplatňovaní legislatívnych zmien v školstve.

Riaditelia škôl a školských zariadení ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov:

Ivan Beňo - SOU elektrotechnické a DOŠ, Rákócziho 23, Kráľovský Chlumec,

Jozef Bezeg - SPŠ stavebná, Nám. 1. mája 2, Rožňava,

Ružena Čarnogurská - SPoŠ a OA, Stojan 1, Spišská Nová Ves,

Štefan Dubík - SOU poľnohospodárske, J. Majlátha 2, Pribeník,

Michal Gič - SOU poľnohospodárske a OA, Nám. Slobody 12, Sebrance,

Jaroslav Kapitán - SPŠ elektrotechnická, Partizánska 1, Michlovce,

Ivan Kimák - Cetrum voľného času, Hemerkova 28, Košice,

Alžbeta Komárová - Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves,

František Krejza - SOU železničné a OA, Železničná 127, Čierna nad Tisou,

Štefan Kristin - SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice,

Milan Kudrik - ZSŠ hotelových služieb a obchodu, Radničné n. 1, Spišská Nová Ves,

Miloš Luterán - SPŠ a Gymnázium, ul. Ľ. Štúra 26, Michlovce,

Ján Macek - Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice,

Jozef Matis - Gymnázium P. J. Šafárika, ak. Hronca 1, Rožňava,

Jozef Pištey - Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice,

Ľudovít Pulen - SPŠ a OA s vyuč. jaz. maď., Grešákova 1, Košice

Marián Raďaš - SOU stavebné, Partizánska 23, Michlovce,

Miroslav Repovský - Gymnázium, Komenského 32, Trebišov,

Ladislav Ruttkay - SPŠ strojnícka, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves,

Ivan Švingál - Stredná poľnohospodárska škola, Kapušianska 6, Michlovce,

Mária Ténaiová - Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlumec,

Jana Teššerová - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice,

Darina Tormová - ZSŠ odevná a textilná, Textilná 1, Košice,

Milan Varga - SPŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves,

Viliam Záhorčák - Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce

Text: Soňa Jakešová

Foto: Marián Krlička

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk