Home

Podstránky

Subpage IT tábor na Facebook-u

Letný IT tábor

IT tabor. Roboticky tabor na programovanie robotov LEGO

Cena tábora: 49 € s DPH (v cene tábora je zahrnutý obed, desiata, olovrant a pitný režim, tlač rôznych poznámok, záverečný diplom, ceny do denných súťaží)

Cieľ denného tábora
Cieľom IT tábora je rozvíjať počiatočný záujem detí o programovanie a prírodné vedy ako fyzika, chémia a matematika v dôsledku čoho sa u detí zároveň rozvíja myslenie a kreativita. Rozvíjať a podchytiť talent už v mladom veku z dôvodu ďalšieho rozvíjania svojich nadobudnutých znalostí a vedomosti ).

Nesedíme iba pri počítačoch
V IT tábore zažijete kopec zábavy aj mimo počítača. Vačšinu času sa učíme v našich učebniach, ale ideme von na čerstvý vzchuch vo Vyskokých Tatrách, alebo pri rôznych športových aktivitách.

Robotika v IT tábore

Skupinová súprava pre prácu 2-3 žiakov či študentov na robotických projektoch. Obsahuje LEGO NXT inteligentnú kocku s Bluetooth™ technólogiou vrátane DC dobíjaciej batérie, ďalej tri interaktívne servo motory, dva tlakové senzory, senzor svetelný, zvukový a ultrazvukový, USB kábel, 7 káblov k senzorom a motorom a 455 stavebných LEGO dielov. Nechýba vytlačený návod na základný model, prehľad o obsahu súpravy a uložení dielov. Súprava je v plastovom kontejneri s možnosťou kaskádového ukladania.

Riešenie hlavolamov

Žltá slečna
Raz žila holohlavá slečna, ktorá nosila žlté šaty, žltý náhrdelník, žlté sandále. Prišla do svojho žltého domu na svojom žltom aute. Dala si sprchu vo svojej žltej kúpeľni. Potom otvorila svoju žltú skrinku a našla tam zelený hrebeň, ktorý hneď vyhodila. Prečo?

Uväznený v dome
Predstav si, že si uväznený v dome. Všetky dvere aj okná sú zablokované. Útočné psy bránia všetky možné východy. Dom je obklopený strážnymi vežami. Neexistuje možnosť, ako niekoho kontaktovať. Ako sa zachrániš?

Chemické pokusy

Ako zapáliť oheň vodou
Pomôcky: roztieračka, kvapkadlo, lyžička, kovová miska
Chemikálie: jód, hliník

UPOZORNENIE: Jód aj hliní­k musí­ byť suchý, aby nedošlo k predčasnej reakcii. Vznikajúce pary jódu sú škodlivé, takže pokus je najvhodnejšie uskutočňovať vonku. Tieto pary tiež dokážu zafarbiť všetko naokolo (a toto zafarbenie nejde dolu vodou :P).


Postup:
Do vyčistenej a suchej trecej misky dáme jednu lyžičku jódu a tĺčikom ho rozotrieme na jemný prášok.
Pridáme 1 - 2 lyžičky práškového hliní­ka.
Zmes premiešame a nasypeme do kovovej misky.
Kvapkadlom (pipetou) opatrne pridáme do zmesi pár kvapiek vody.

Reakcia môže nastať hneď, ale môže nastať aj po minúte; prebieha silne exotermická reakcia sprevádzaná sublimáciou jódu - vzniká veľké množstvo pár jódu, ktoré unikajú z misky. Po relatí­vne krátkom čase sa reakciou vytvorí­ dosť tepla, a hliní­k sa už s jódom zlučuje za vzniku plameňa.

Princí­p:
Reakcia jódu a práškového hliní­ka je silne exotermická reakcia, avšak na to, aby začala prebiehať, je potrebné ju iniciovať. Na to v tomto prí­pade slúži voda. Na začiatku reakcie sa postupne vyví­ja teplo, ktoré spôsobuje sublimáciu jódu a vznik jódových pár. Neskôr je už teplo reakcie dostatočne veľké a vytvorí­ sa plameň. Prebiehajúcu reakciu možno zapí­sať rovnicou:
2 Al + 3 I2 → 2 AlI3

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to view
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk