Home

Podstránky

Subpage Jazyková skúška DSD 2 [11 fotografií zobrazených 1799krát]
Subpage Nové Študentské slovo v retro-štýle! [3 fotografie zobrazené 252krát]
Subpage Robotická show - Gymnázium Alejová [10 fotografií zobrazených 1275krát]
Subpage Intenzívny kurz DSD 2 [24 fotografií zobrazených 4745krát]
Subpage Prednáška - História nášho chápania relativity. [27 fotografií zobrazených 5396krát]
Subpage Turnaj mladých fyzikov [4 fotografie zobrazené 1027krát]
Subpage Študentská kvapka krvi - Opäť sme pomohli! [10 fotografií zobrazených 2139krát]
Subpage International Youth Sport Partnership [11 fotografií zobrazených 1605krát]
Subpage Výstava stredných škôl - Správna voľba povolania [4 fotografie zobrazené 1397krát]
Subpage Imatrikulačný ples 2016 [11 fotografií zobrazených 7905krát]
Subpage MMM 2016 [8 fotografií zobrazených 2991krát]
Subpage Camp Šrobárky 2016* (*s podporou spoločnosti GlobalLogic Slovensko a Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky) [0 fotografií zobrazených 0krát]
Subpage Camp Šrobárky 2016* (*s podporou spoločnosti GlobalLogic Slovensko a Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky) [60 fotografií zobrazených 16882krát]
Subpage KOŽaZ – september 2016 [30 fotografií zobrazených 13127krát]
Subpage Spolupráca v Košice IT Valley: firma MATSUKO u nás [8 fotografií zobrazených 830krát]
Subpage 43. Kalamajky - Retro [208 fotografií zobrazených 44042krát]
Subpage 3.miesto v celoslovenskej súťaži Essay Competition 2016 [1 fotografia zobrazená 156krát]
Subpage Exkurzia Rakúsko a Nemecko [12 fotografií zobrazených 5388krát]
Subpage Prezentácia Fachhochschule Wiener Neustadt [3 fotografie zobrazené 485krát]
Subpage Finále Jugend debattiert international [45 fotografií zobrazených 6307krát]
Subpage 4. ročník Festivalu fyzikálnych filmov [2 fotografie zobrazené 312krát]
Subpage Projekt: Po stopách nemeckej menšiny: Košice [15 fotografií zobrazených 2389krát]
Subpage Projekt: Po stopách nemeckej menšiny: Katedra germanistiky UPJŠ [18 fotografií zobrazených 2792krát]
Subpage Odborná prax v T-Systems [13 fotografií zobrazených 2573krát]
Subpage Projekt: Po stopách nemeckej menšiny: Levoča [11 fotografií zobrazených 2084krát]
Subpage Projekt: Po stopách nemeckej menšiny: Medzev [14 fotografií zobrazených 2514krát]
Subpage Robotický Battle na Alejovej [11 fotografií zobrazených 1984krát]
Subpage Súťaž Družstiev prvej pomoci mládeže [12 fotografií zobrazených 2206krát]
Subpage Máme našu prvú 3D tlačiareň [1 fotografia zobrazená 301krát]
Subpage Projekt: Po stopách nemeckej menšiny: Kežmarok [17 fotografií zobrazených 3270krát]
Subpage Jugend debattiert international - východoslovenské finále [35 fotografií zobrazených 5396krát]
Subpage 38. ročník celoštátnej prehliadky SOČ [1 fotografia zobrazená 157krát]
Subpage Pilotný projekt s T-Systems: Pracovné pohovory [7 fotografií zobrazených 1157krát]
Subpage Školské kolo Jugend debattiert international [12 fotografií zobrazených 2162krát]
Subpage Ústne skúšky DSD 1 [15 fotografií zobrazených 3644krát]
Subpage Zbierka SHZ [2 fotografie zobrazené 310krát]
Subpage Písomné skúšky DSD1 [18 fotografií zobrazených 6704krát]
Subpage Opäť úspešne na regionálnom kole Slovenskej debatnej ligy [1 fotografia zobrazená 315krát]

2016

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk