Home

Monitoring

Kam po základnej?

Katarína HOLEČKOVÁ

"Každý deň vstávať s pocitom, že termín prijímacích pohovorov sa zo dňa na deň blíži, to veru nikomu neprajem," rozhovorila sa Katka Džunková, minuloročná richtárka mesta Košice. "Ja to už mám za sebou, viem, aké to je. Nervozita, strach, čo bude v testoch, či ma zoberú alebo nie - to sú otázky, ktoré si azda každý deň položí žiak, ktorý má pred sebou túto dôležitú skúšku. Preto sa Žiacky parlament rozhodol, že zorganizuje besedu so študentmi pre žiakov na tému: Kam ďalej?"

Beseda sa v CVČ Domino rozbehla v stredu a pokračovala vo štvrtok. Prvý deň prišli prezentovať svoje školy a pomôcť ôsmakom a deviatakom gymnazisti. Zastúpené boli cirkevné školy: gymnázium Tomáša Akvinského, Evanjelické a zároveň bilingválne gymnázium na Puškinovej ulici. Ako päťročná bilingválna škola sa prezentovalo francúzske gymnázium M.R.Štefánika. Najviac však žiakov potešili dve vždy súperiace gymnázia: Poštová a Šrobárova. "Pred besedou som bola pevne rozhodnutá, že pôjdem na jednu z týchto dvoch škôl. No teraz mám na to úplne iný názor. Beseda mi veľmi pomohla, prihlášku si určite nedám na školu, o ktorej som si myslela, že je pre mňa tá pravá," povedala nám deviatačka, Simona po besede. Žiaľ, nechcela nám prezradiť, ktorú školu si to vlastne nakoniec vybrala. Poštová a Šrobárova súperili, ako sa len dalo (samozrejme, že len na priateľskej úrovni). Nakoniec sa samozrejme dohodli na kompromise. Žiaci, budúci gymnazisti, sa majú na čo tešiť, pretože tu môžu rozvíjať svoj talent. Môžu sa prihlásiť do poobedňajších krúžkov na GTA, do Študentskej rady na gymnáziu Poštovej alebo do Študentskej firmy, ktorá funguje na Šrobárovej.

Štvrtok už patril všetkým ostatným stredným školám. Najviac prišlo priemysloviek a to: Dopravná, Hutnícka, Elektrotechnická a Stavebná. Na svoje si prišli aj potencionálni študenti na Obchodnej a Hotelovej akadémi. Na rozdiel od gymnázií, na týchto školách je polofunkčná Študentská rada. V čom je príčina, na to nám už, bohužiaľ, neodpovedal nikto. Čo je veľmi zaujímavé, napríklad študenti OA Polárna si musia povinne zakúpiť dvakrát do roka školský časopis za 20 korún. Keď bolo zakúpenie dobrovoľné, asi nebol taký veľký záujem, tak sa študentská rada proste vynašla. Čo musíme pochváliť, to je perfektné zariadenie na priemyslovkách - odborné učebne a miestnosti na prax sú veľmi dobre vybavené.

Na konci besedy boli vyžrebovaní výhercovia prijímačkových testov. To bolo azda najväčšie prekvapenie, ktoré na žiakov čakalo. "Som veľmi rada, že sa táto beseda zorganizovala a vyšla podľa našich predstáv. Dúfam, že sme žiakom aspoň trochu pomohli. Veď koniec koncov, žiaci nás a našu besedu oznámkovali na jednotku," dala poslednú bodku za besedou Katka Džunková.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk