Home

Monitoring

Papuľa na plný plyn

Ľubo KAČALKA

Ľudstvo je už od prírody ukecané. No súťaženie v debatovaní je u nás podstatnou novinkou a mnohým čitateľom istotne veľa nehovorí. Napriek tomu si na slovenských stredných školách nachádza Slovenská debatná liga čoraz viac svojich priaznivcov. Na území Košíc sa k dnešnému dňu vyskytli štyri ohniská diagnózy debata - pozitív. Študenti z gymnázií na Šrobárovej, Trebišovskej a Poštovej a OA na Watsonovej ulici už iných ukecať vedia.

A ako taká stredoškolská súťažná debata vyzerá? V každej debate sa proti sebe postavia dve trojčlenné družstvá, z ktorých súhlasné pomocou svojich argumentov podporuje vopred určenú tézu. Nesúhlasný tím sa zasa prostredníctvom svojich argumentov snaží vyvrátiť argumenty i celú tézu súhlasného tímu. Súťaž prebieha podľa pravidiel, na dodržiavanie ktorých dozerá porota. Každý zo šiestich rečníkov má presne určený čas na rozprávanie. Skákanie do reči, dehonestácia, či výsmech súpera a ani fyzická argumentácia neprichádzajú do úvahy. Ak rečník skončí, oponujúci tím mu vyvracia argumenty v krížovom výsluchu. Krížové výsluchy trocha pripomínajú tie filmové, z prostredia súdov. Na konci debaty porota rozhodne, argumenty ktorého tímu presvedčili a určí víťaza. Počas krajského kola musí jeden tím absolvovať minimálne štyri súťažné debaty a na základe dosiahnutých bodov sa určí víťaz celého turnaja. Za školský rok sa uskutočnia tri krajské kolá, z ktorých najúspešnejšie tímy sa nominujú na Majstrovstvá Slovenska. V Košickom a Prešovskom kraji, ktoré sa v rámci debaty stále považujú za jeden kraj sa v tomto roku uskutočnili zatiaľ dve debaty. Tá druhá toť nedávno, 13., 14., a 15. decembra 1999 v rekreačnom zariadení v Demjate. Okrem košických "Šrobárčanov, Trebiškárov, Poštovákov a Watsonkárov" na nej debatovali gymnazisti z Bardejova, Sabinova, prešovského Gymnázia na Konštantínovej ulici a dva humenské tímy zo Strednej zdravotnej školy a z Domova mládeže. Vopred určené témy zneli: "Investovať do vzdelania sa oplatí" a "Vstupe SR do Európskej únie". Okrem nich sa namieste určili ďalšie tri, týkajúce sa legalizácie eutanázie, prostitúcie a trestu smrti. Po troch dňoch úmorného naťahovania sa, vzišli víťazi. Tak ako aj v prvom kole porotcov najlepšie ukecali a palmu víťazstva si odniesli gymnazisti zo Šrobárovej ulice. Druhí boli gymnazisti z Bardejova a prvú trojicu uzatvárajú debatní nováčikovia, biznismeni z OA na Watsonovej ulici. Za najlepšieho jednotlivca bola vyhlásená Zuzana Ribemsamová z Humenného. Tesne na krk jej dýchal "šrobárčan" Jakub Mačák. Tretie, posledné, krajské kolo by sa malo uskutočniť do konca februára, v ňom v pozícii favoritov dominuje Šrobárka.

Na rozvoji slovenského debatérskeho súťaženia má bezpochyby obrovskú zásluhu Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Sociaty Foundation so svojím debatným programom. Jeho cieľom je rozvoj rétorických schopností, kritického myslenia, názorovej tolerancie a schopností komunikácie študentov. Od nového roka sa odtrhnutí debatéri združujú vo vlastnej "Slovenskej debatnej asociácii", ale Open Sociaty Foundation by ich mala finančne podporovať ešte aspoň rok.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk